Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 • obraz przemoc

Plan awaryjny

Poniżej przedstawiamy plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy w czasie epidemii koronawirusa. Zachęcamy do zapoznania się z  plikiem znajdującym się poniżej.

Metryka

 • autor: Elżbieta Kwiatkowska Dyrektor GOPS Żabia Wola, data: 2020-05-21
 • stop_przemocy_logo

PRZEMOC DOMOWA

Przemoc domowa (w rodzinie) jest zamierzonym działaniem przeciw członkowi rodziny (mąż, żona, partner, dzieci, rodzice, dziadkowie), które wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i ból. Ma na celu nękanie fizyczne, psychiczne, seksualne lub ekonomiczne. Przemoc domowa jest przestępstwem. W polskim kodeksie karnym jest ono uwzględnione jako przestępstwo znęcania się nad rodziną. Stanowi o nim artykuł 207 kodeksu karnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, jako lokalna  jednostka organizacyjna pomocy społecznej, podejmuje działania z chwilą uzyskania informacji o występowaniu przemocy domowej.

Z PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA PRZEMOC W RODZINIE TO DZIAŁANIE:

 • Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny,
 • Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar,
 • Wykorzystujące wyraźną asymetrię sił,
 • Powodujące ból i cierpienie.

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom dotkniętym przemocą domową, zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją.

PRACOWNIK SOCJALNY W PRZYPADKU PRZEMOCY DOMOWEJ:

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby ( Niebieska Karta – załącznik do wywiadu);
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy;
 • monitoruje efekty podjętych działań;
 • pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, w tym: prawnego psychologicznego lub kieruje do specjalistów i wskazuje miejsca, w których można uzyskać taką pomoc;
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy;
 • w uzasadnionych przypadkach udziela:
  • pomocy finansowej (zasiłek okresowy, zasiłek celowy)
  • pomocy rzeczowej ( odzież, buty, posiłek dla dziecka w szkole);
  • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym wskazuje miejsca zajmujące się pomocą ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia, np.: w schroniskach, hostelach, ośrodkach;

W razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji;

W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania.

 

Psycholog terapeuta przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14:00-18:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Głównej 5 w Żabiej Woli

Więcej informacji można uzyskać w budynku GOPS lub telefonicznie (46) 857 82 88

Metryka

 • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-01-08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1492
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-21 12:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
ul. Główna 5
96-321 Żabia Wola

Dane kontaktowe

tel. +48 46 857 82 88
e-mail: ops@zabiawola.pl

NIP: 529-16-04-307
REGON: 005281133

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 17:00
WTOREK 8:00 – 16:00
ŚRODA 8:00 – 16:00
CZWARTEK 8:00 – 16:00
PIĄTEK 8:00 – 15:00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 238190
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 09:06

Stopka strony