Biuletyn Informacji Publicznej
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zabiawola.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

 • Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego w Gminie Żabia Wola

W dniu 22 listopada 2021 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”.


 

Zaproszenie na warszawskie Dni Rodzinne

2Q==

Metryka

 • autor: Elżbieta Kwiatkowska Dyrektor GOPS Żabia Wola, data: 2021-09-10
 • nowe schody

Nowe schody i podjazd w trosce o wygodę mieszkańców

W trosce o bezpieczeństwo oraz wygodę wszystkich mieszkańców naszej gminy, w szczególności osób niepełnosprawnych ruchowo zostały wyremontowane schody oraz podjazd do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, seniorów i matek z dziećmi jest to zwiększenie dostępności usług w obiektach użyteczności publicznej, a także istotna poprawa bezpieczeństwa.

 • lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

W załączeniu skan listy jednostek niedopłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu grodziskiego. 

Metryka

 • autor: Elżbieta Kwiatkowska Dyrektor GOPS Żabia Wola, data: 2021-06-10

 

 • żywność

Pomoc żywnościowa

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w dniu 8 czerwca 2021  r. od godz. 12.00 do godziny 14:00  będzie wydawana żywność pod adresem Żabia Wola, ul. Główna 5.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności - noszenie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego.


 

 • paczki dzień dziecka

Paczki z okazji Dnia Dziecka

Przedsiębiorców oraz osoby prywatne chętne do dołożenia swojej „cegiełki” do paczek z okazji Dnia Dziecka dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Gminy zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi GOPS Żabia Wola tel. 46 857 82 88 wew. 20. 


 

 • plakat aa

Zaproszenie na spotkanie Anonimowych Alkoholików

Na prośbę Wspólnoty Anonimowych Alkoholików publikujemy poniższe informacje przeznaczone dla osób Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu.


 

 • informacja

NOWA FORMA DZIAŁANIA GOPS

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom Mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli uruchamia dyżury pracowników socjalnych poza godzinami pracy Ośrodka.

Od 10 marca 2021, w środy w godzinach 16.00-18.00 pracownicy socjalni będą do Państwa dyspozycji oferując: poradnictwo, informację, profesjonalne wsparcie.  W celu ułatwienia kontaktu podajemy numer telefonu 46-857 82 88,  691 206 766.

Elżbieta Kwiatkowska – Dyrektor GOPS w Żabiej Woli


 

Kampania ZUS "Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo"

Bezpłatny rachunek w każdym banku

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

 


 

Projekt PFRON - Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

 • Projekt PFRON

Metryka

 • autor: Elżbieta Kwiatkowska Dyrektor GOPS Żabia Wola, data: 2021-02-22

 

POMOC RZECZOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli prowadzi całoroczną zbiórkę rzeczy typu: odzież, buty, pościel, ręczniki, zabawki.

Są one na bieżąco przekazywane osobom potrzebującym.

Rzeczy czyste, niezniszczone można przynosić do tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania.

Ponadto pośredniczymy, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym, w przekazywaniu osobom potrzebującym sprzętu RTV i AGD oraz elementów wyposażenia mieszkania.


DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.


PRACA SOCJALNA

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

PRACA SOCJALNA PROWADZONA JEST:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
 • Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

PRACOWNICY SOCJALNI W RAMACH TEJ FORMY POMOCY ZAJMUJĄ SIĘ, MIĘDZY INNYMI:

 • poradnictwem, w tym także i prawnym, polegającym na pisaniu pism sądowych (pozew o alimenty, rozwód);
 • kierowaniem do specjalistów, typu: psycholog, pedagog, psychiatra, terapeuta uzależnień, prawnik (wskazanie miejsca, ustalenie terminu wizyty);
 • załatwianiem spraw urzędowych, w tym  pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, numeru NIP;
 • udzielaniem wsparcia psychicznego;
 • współpracą z kuratorami rodzinnymi i karnymi;
 • pomocą w uzyskaniu zatrudnienia;
 • współpracą z placówkami oświatowymi i świetlicami środowiskowymi, poprzez kontakt z pedagogami, wychowawcami;
 • prowadzeniem rozmów wychowawczych z dziećmi;
 • przygotowywaniem wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności i wysyłaniem dokumentacji do PCPR w Grodzisku Mazowieckim;
 • kierowaniem do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego;
 • kreowaniem kontaktów społecznych.

Kontakty do poszczególnych Pracowników Socjalnych można uzyskać przechodząc do Rejonizacja pracowników socjalnych

.

Metryka

 • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-01-08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4886
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-24 08:33:21